Busquets Consultors

Serveis

A continuació, destaquem els principals serveis que oferim als nostres clients: 

Services

Below, we highlight the main services we offer to our clients:

 

Serveis

A continuació, destaquem els principals serveis que oferim als nostres clients: 

Assessorament Fiscal recurrent

Assessorament en el compliment de les obligacions tributàries, adaptant-nos sempre a...

Empresa Familiar

Assessorament en la planificació fiscal patrimonial i successòria de l’ empresa familiar per optimitzar-la

Operativa Societària

Assessorament en l’ execució d’ operacions societàries i elaboració de la documentació...

Planificació Fiscal Integral

Anàlisis de la situació i característiques de cada client (persones físiques o jurídiques) i de cada...

Procediment Administratiu

Assessorament en matèria de dret processal, elaborant recursos tant en el procediment ...

Procediment Inspector

Representació i defensa dels interessos del client davant els òrgans d’ inspecció fins a...

Reestructuracions Empresarials

Planificació, assessorament i redacció de documents en la reestructuració de...

Successions i Donacions

Assessorament en la planificació fiscal successòria i acompanyament del client ...