Busquets Consultors

Política Cookies, Confidencialidad y Protección de Datos

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan navega. A la present Política de Cookies, li expliquem què són les cookies, per a què serveixen, i com les pot configurar i/o desactivar si així ho desitja. A més, li indiquem quins tipus de cookies utilitza, i amb quina finalitat ho fa, BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. la societat responsable del lloc web a través del qual ha accedit a la present Política de Cookies (el “Lloc web”), i que es troba degudament identificada a l’Avís Legal que hi figura.

Li convidem a llegir atentament aquesta Política de Cookies.

1 ¿Què són les cookies i per què serveixen?  

Les cookies són dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades que s’utilitzen al vostre dispositiu (per exemple, el vostre ordinador, tauleta o telèfon mòbil), amb la finalitat d’emmagatzemar informació i recuperar la informació ja emmagatzemada. Les cookies s’utilitzen per garantir la qualitat, usabilitat i funcionament correcte dels llocs web, a més de per emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació en aquests i personalitzar els seus continguts, podent utilitzar-se a vegades per reconèixer l’usuari d’un lloc web.

Per tant, les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, i en cap cas suposen un risc per al vostre equip o dispositiu. És més, ens poden ajudar a reconèixer la necessitat de millores en parts del Lloc web i a detectar errors de funcionament.

2 ¿Què tipus de cookies s’utilitzen en aquest Lloc web, i quina es la finalitat?

A continuació, li oferim informació sobre els diferents tipus de cookies que s’utilitzen en el Lloc web.

 • Cookies tècniques: son aquelles que li permeten navegar pel Lloc web i utilitzar les seves diferents funcionalitats i serveis, per exemple, l’inici de sessió amb el vostre identificador, recordar els elements que integren una comanda, realitzar un procés de compra, gestionar un pagament, i controlar el frau vinculat a la seguretat del servei. Aquestes cookies s’instal·len automàticament al seu dispositiu.
 • Cookies de preferències o de personalització: son aquelles que permeten recordar informació per a que pugui accedir al Lloc web amb característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris, com, per exemple, l’aspecte o el contingut del Lloc web o el seu idioma (en cas de comptar amb aquesta possibilitat), que podrà variar en funció del tipus de navegador que se utilitza.
 • Cookies d’anàlisis o mesurament: són aquelles que permeten el seguiment i anàlisi del seu comportament al Lloc web. Aquesta informació permet mesurar i analitzar l’activitat del Lloc web, amb l’objectiu d’introduir les millores necessàries al Lloc web en funció de l’anàlisi de les dades de navegació recollides.
 • Cookies de publicitat comportamental: són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.

Pot conèixer el llistat de cookies que utilitza el Lloc web que està visitant, i les característiques d’aquestes cookies, a l’apartat 4 d’aquesta Política: “Llistat de cookies”.

3 ¿Com pot configurar les cookies al Lloc web?

3.1 Configuració de cookies a través del centre de configuració de cookies

Pot acceptar o rebutjar l’ús de cookies a través del centre de configuració de cookies que posem a la seva disposició, i al que podeu accedir tant a través del missatge d’informació bàsica sobre cookies que apareix al visitar el Lloc web per primera vegada, com al sol·licitar l’actualització del seu consentiment.

Tingui en compte que, si accepta les cookies de tercers, haurà d’eliminar-les, si així ho desitja, directament a través de les opcions de gestió de cookies del seu navegador.

4 Llistat de cookies 

Obligatòries

Detallar

De preferències o personalització

Detallar

D’anàlisis o mesurament

Detallar

De publicitat (inclusive publicitat comportamental) 

Detallar

5 Informació addicional

Pot consultar informació addicional sobre el tractament de la seva informació, en particular sobre els seus drets i les modalitats d’exercici dels mateixos, a l’Avís Legal i la Política de Privacitat que trobarà disponible a través de l’enllaç que figura al peu de pàgina del Lloc web, i que li convidem a consultar.

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. (en endavant, l’Entitat) està compromesa amb la deguda diligència i el compliment de la normativa de Protecció de Dades.

A continuació, s’exposa la informació detallada sobre la Política de Confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter personal en compliment del que disposa l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD).

Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD):

 • Identitat: BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. (N.I.F. B61499620)
 • Direcció / C. P: Carrer Major, 40, 08221, Terrassa (Barcelona)
 • Telèfon: 937338920  
 • E-mail: info@busquetsconsultors.com
 • Dades de contacto del RPD / DPD: 
 • Canal: www.corporate-ethicline.com/busquets-consultors

Finalitats del tractament

L’Entitat tractarà la informació proporcionada per les persones interessades amb les següents finalitats: 

 • Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions.
 • Gestionar la prestació i realització dels serveis i productes contractats.
 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionada amb la nostra activitat i els serveis / productes contractats.
 • Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) o un altre mitjà amb la finalitat de processos de selecció i reclutament. 
 • Garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones a través de controls d’accés, sistemes de videovigilància i altres sistemes de control/identificació d’accés.
 • Complir amb les disposicions legals que s’apliquen a l’Entitat i a les seves activitats en matèria sanitària i de prevenció de riscos laborals.
 • Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, polítiques i protocols interns establerts per l’Entitat amb fins de compliment normatiu i de gestió dels canals de denuncia a tal efecte.
 • Tots aquells tractaments que resultin d’aplicació per al degut compliment de les normatives i requeriments oficials / sectorials als que està subjecta la nostra activitat.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el tractament de les seves dades per als fins que corresponguin dels anteriorment esmentats es durà a terme sota el compliment més estricte de la normativa de Protecció de Dades i la Política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

 • Gestió de serveis / productes contractats amb l’Entitat: les dades de caràcter personal aportades als contractes, ofertes i/o propostes de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció de les quals sigui necessària, seran conservades durant el temps que estiguin vigents les serveis contractats. Al finalitzar la prestació del servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal seran conservades en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats amb l’Entitat i/o en compliment d’altres marcs normatius que siguin aplicables a l’Entitat o d’una norma amb rang de llei que exigeixi a la conservació d’aquestes. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l’exercici dels drets dels afectats i, sota les mesures tècniques jurídiques i organitzatives que siguin necessàries per a garantir-ne la confidencialitat i la integritat.
 • Gestió Currículum Vitae: l’Entitat, com a norma, conserva el Currículum Vitae durant el termini màxim d’un any; conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de les dades.
 • Gestió de Contractes de Treball: les dades de caràcter personal seran conservades, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació laboral i, al finalitzar aquesta, en els supòsits que es poguessin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei.
 • Altres: la resta de dades i d’informació aportada per l’usuari per qualsevol mitjà, seran conservades durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.

Legitimació

La base legal que habilita a l’Entitat per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients, clients potencials en virtut dels títols següents:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • El consentiment prestat pels candidats a llocs de treball amb fins de selecció i reclutament.
 • El marc de prestació i/o contractació de serveis / productes amb l’Entitat.
 • L’interès legítim per remetre comunicacions informatives, comercials i ofertes promocionals relacionades amb l’activitat de l’Entitat i els serveis / productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
 • El compliment d’obligacions legals i els procediments internes de compliment normatiu.
 • L’interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones.

Destinataris

No es cediran dades de caràcter personal a tercers, llevat de disposició legal.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen són:

 • Dades d’identificació.
 • Direccions postals o electròniques.
 • Dades facilitades i/o consentides pels propis interessats relacionades i necessàries per la gestió i realització del servei / producte sol·licitat.  


Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar-ne la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels que van ser recollides.

Dret a la limitació i oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, tret de motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, excepte en cas de tractaments de dades personals previstos a la normativa de Protecció de Dades o necessàries per a la prestació del servei contractat, que no requereixen aquest consentiment . Això no obstant, aquesta retirada no té efectes retroactius, per la qual cosa no afectarà a la licitud del tractament basat en un consentiment atorgat prèviament.

Aquests drets podran ser exercitats al nostre Canal (veure apartat específic).

Mesures de Seguretat i Control

General

En compliment de la normativa de Protecció de Dades, l’Entitat tractarà les dades de caràcter personal aplicant les mesures tècniques, jurídiques, organitzatives i de seguretat adequades, a l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de la informació que gestiona d’acord amb allò establert a la normativa vigent.

Agraïm que posi en coneixement del Responsable / Delegat de Protecció de Dades mitjançant les dades de contacte / Canal establertes a la present Política de Privacitat, qualsevol risc de seguretat, dels que tingui indicis o coneixement, que pugui arribar a comprometre la integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i/o d’informació confidencial, a fi de poder adoptar les mesures necessàries per evitar el tractament no autoritzat, la pèrdua, la destrucció o el dany accidental.

Ciberseguretat

Com a concepte específic i complementari a l’anterior, l’Entitat aplica mesures de ciberseguretat per prevenir i gestionar els possibles atacs i fraus per part de ciberdelinqüents que atempten contra la privacitat i protecció de les dades que la nostra Entitat tracta i accedeix en l’àmbit de les seves activitats i operacions.

En aquest sentit, volem alertar que davant de possibles situacions de risc per comunicacions el contingut de les quals i/o format generin dubtes d’autenticitat, recomanem ometre-les i contactar amb el Responsable/Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte indicades a la present Política de Privacitat.

Així mateix, qualsevol sol·licitud que rebi amb origen de la nostra Entitat sobre canvis de formes de pagament, sol·licitud de dades o persones de contacte o d’informació confidencial (no pública), dades bancàries i/o de targetes de crèdit i/o altres dades oficials, no ha de ser atesa sense la confirmació directa de la nostra Entitat per un altre mitjà alternatiu. Agraïm i necessitem la seva col·laboració amb la comunicació i denúncia de qualsevol notificació sobre aquest tipus de sol·licituds i altres possibles situacions de risc de ciberatacs en què pugui ser utilitzada la nostra Entitat, així com per qualsevol possible risc de seguretat que poguessin tenir coneixement.

Canal

L’Entitat ha implementat un Canal, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes. 

El Canal, que inclou l’ús en l’àmbit de Protecció de Dades, s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per un expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat, ciberatacs i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades i la present Política de l’Entitat.

L’accés al Canal es detallen a l’inici de la present Política.

Autoritat de control 

En cas de divergències amb l’Entitat en relació amb el tractament de les seves dades, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control de Protecció de Dades corresponent. A Espanya, aquesta Autoritat es l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Atenció i suport 

Les persones interessades podran comunicar a l’Entitat qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra Política, contactant amb el Responsable / Delegat de Protecció de Dades (RPD / DPD) a la direcció indicada a l’inici de la present Política.

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. Informació prèvia al procés contractual

Les Condicions Generals de Contractació, juntament amb les Condicions Particulars de Contractació que puguin establir-se en cada cas, regulen les relacions que poden sorgir entre BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. (en endavant, l’Entitat) i aquells tercers que contracten els serveis oferts per l’Entitat d’acord amb les estipulacions legals aplicables. En especial, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Aquestes Condicions Generals de Contractació tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades amb l’Entitat. No serà possible contractar cap producte i/o servei sense llegir prèviament aquestes Condicions i la Política de Privacitat. BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar als serveis que van ser adquirits amb anterioritat a la modificació. No obstant això, l’Entitat es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació o altres clàusules o contractes específics que substitueixin, alterin o complementin les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-ho en temps i forma.

Les presents Condicions s’apliquen als contractes administratius, als contractes de treball, als de constitució de societats, als que regulen relacions familiars ni als contractes successoris.

L’usuari o client podrà accedir en tot moment a les Condicions Generals de Contractació, que es troben a la seva disposició al peu de pàgina del Portal www.busquetsconsultors.com. La seva vigència anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres publicades degudament.

2. Dades identificatives del prestador del servei 

BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. és una firma de serveis fiscals i legals, que té com a objectiu principal oferir un servei integral tant a persones físiques com jurídiques en els àmbits del Dret Tributari, Fiscal, Mercantil, Civil, Comptable i Financer.

A continuació, es faciliten les dades d’identificació del prestador del servei:

 • Denominació social: BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P.
 • Domicili: Carrer Major, 40, 08221, Terrassa (Barcelona)
 • Direcció de correu electrònic: info@busquetsconsultors.com 
 • Telèfon de contacte: 937338920  
 • Número d’identificació fiscal: B61499620
 • Inscripció registral: Registre Mercantil de xxxxxxx, Tom xxx, Foli xxx, Full xxxxx, Inscripció x.

3. Objecte i àmbit de contractació

BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P. presta serveis professionals de consultoria i assessorament orientat a una planificació adequada i seguiment personalitzat tant a empreses com a particulars, ja siguin residents fiscals o estrangers, amb la finalitat de donar compliment a les obligacions generades per la legislació vigent a Espanya. En concret, serveis fiscals i legals en els àmbits del Dret Tributari, Fiscal, Mercantil, Civil, Comptable i Financer, especialment M&A, reestructuracions, successions i herències.

Podran iniciar el procés de contractació, en nom propi, totes les persones físiques majors d’edat. En el cas de persones jurídiques, la sol·licitud dels serveis l’ha de dur a terme un apoderat o un representant legal de la companyia degudament autoritzat.

Els serveis es prestaran seguint els criteris d’eficàcia, celeritat, serietat i prudència, sempre d’acord amb les instruccions necessàries facilitades anteriorment pel client. Davant l’absència d’instruccions explícites, sobre la base de l’opinió professional de BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P., els serveis es prestaran de conformitat amb:

 • Les especificacions del full de comanda de treballs professionals.
 • Els usos generals i les pràctiques reconegudes del sector que siguin aplicables.
 • Els mètodes que l’Entitat consideri adequats o pertinents per raons tècniques, operatives i/o financeres.

Qualsevol modificació, ampliació o reducció de treball o servei encarregat, s’haurà de fer de comú acord, pels mateixos tràmits seguits per a l’encàrrec inicial o mitjançant l’establiment d’un acord específic.

L’Entitat podrà subcontractar o delegar l’execució total o parcial de qualsevol dels serveis requerits a qualsevol agent o subcontractista. En conseqüència, el client autoritza la transmissió de tota la informació necessària a l’agent o subcontractista amb aquesta finalitat.

En qualsevol moment, el client pot sol·licitar informació detallada sobre els serveis prestats per l’Entitat, els aspectes que inclou la contractació i el cost associat. En el supòsit de serveis en oferta, promocions, regals o descomptes, s’indicarà de manera clara i comprensible les característiques, el preu i el període de validesa.

L’Entitat es reserva el dret a denegar o rebutjar la contractació quan:

 • Les dades facilitades són contràries a la veritat i/o inexactes.
 • La sol·licitud pugui perjudicar la imatge corporativa o sigui contrària als propòsits comercials perseguits.
 • El client tingui pendent el pagament d’algun servei contractat amb anterioritat.

La documentació relacionada amb la contractació s’incorporarà a les bases de dades, els servidors i altres sistemes d’emmagatzematge de BUSQUETS CONSULTORS, S.L.P.

Les llengües en què es pot formalitzar el contracte són el català, el castellà i l’anglès.

4. Obligacions de les parts

El client es compromet a:

 • Abonar els honoraris deguts en la forma i les condicions pactades contractualment.
 • Col·laborar de manera activa amb l’Entitat per fer possible la prestació del servei.
 • Facilitar les dades necessàries, amb prou antelació, per desenvolupar el servei contractat i garantir que la informació traslladada és veraç i adequada.
 • Comunicar les modificacions de dades o les errades identificades.
 • No proporcionar informació confusa, errònia, incompleta, no veraç o falsa.
 • No utilitzar els serveis per fer activitats contràries a les lleis, a la moral i a l’ordre públic ni amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius de drets i interessos de tercers.

El prestador del servei es compromet a:

 • Prestar el servei en els termes acordats, de manera oportuna i professional.
 • Garantir la continuïtat, consistència, rigor i qualitat del servei.
 • Actuar amb la major diligència, urgència i atenció possible.
 • Emprar professionals, subcontractistes i altres intervinents degudament qualificats.
 • Proporcionar l’assistència requerida i els recursos raonables per prestar el servei.
 • Cooperar de bona fe per assolir la realització satisfactòria dels serveis.
 • Notificar al client de qualsevol situació que pogués afectar a la prestació del servei.

5. Preu i forma de pagament

Els serveis de consultoria que s’ofereixen es comercialitzen en euros (€) i inclouen els impostos i les taxes corresponents. L’Entitat formalitzarà una declaració de treball o un altre document escrit, que descriurà l’abast, els honoraris, la naturalesa i altres característiques rellevants del servei proporcionat. No hi haurà obligació de començar el treball fins que ambdues parts hagin acordat de mutu acord la formalització del document esmentat. El client no serà responsable de deduir o retenir els honoraris de consultoria o de les despeses pagades, cap impost, quantitat per desocupació, Seguretat Social o una altra despesa, llevat que ho exigeixi la llei.

El preu de l’oferta és vinculant per a ambdues parts i la seva acceptació implica que el client coneix i accepta l’import resultant. Per tant, el client haurà de complir les obligacions de pagament en els termes i condicions acordats.

Els preus aplicables als serveis prestats en el curs del contracte seran els establerts a les tarifes de l’Entitat i podran canviar sense previ avís, si bé seran aplicables aquelles vigents en el moment de cada prestació de serveis. Cada part es farà càrrec, amb total indemnitat de la contrapart, de les despeses, els impostos, les taxes o els arbitris que li corresponguin d’acord amb la llei. El client serà responsable d’aquelles despeses, impostos, taxes o arbitris que es derivin directament o indirectament de la pròpia prestació dels serveis.

Com a regla general, els mètodes de pagament acceptats són la targeta de crèdit o dèbit, l’ingrés en compte i la domiciliació bancària.

En els supòsits d’impagament o morositat, l’Entitat podrà interposar qualsevol acció legalment procedent en defensa del seu dret davant la jurisdicció competent. Així mateix, podrà comunicar aquest extrem als serveis d’informació sobre solvència patrimonial i de crèdit, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

6. Vigència i resolució del contracte

L’Entitat podrà resoldre la prestació de serveis, suspenent la prestació en curs o donant-la per finalitzada en els casos següents:

 • Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
 • L’incompliment o la demora de l’obligació essencial de pagament del client.
 • La dissolució, liquidació, cessament de negoci, insolvència o dificultats financeres que raonablement puguin impedir complir les seves obligacions.
 • El nomenament d’un liquidador, administrador judicial o figura anàloga.
 • L’embargament o qualsevol acció judicial sobre la majoria dels actius de l’altra part.
 • La venda de la totalitat o la majoria dels seus actius.
 • L’incompliment de les obligacions contractuals i els termes de les presents Condicions Generals, sense que sigui esmenat després de la seva notificació.
 • Per força major, cas fortuït i altres causes previstes a les lleis.

En aquests supòsits, des de la data de notificació de la resolució al client, aquest quedarà obligat a abonar a l’Entitat els honoraris meritats fins al moment, juntament amb els perjudicis derivats i altres costos en què hagi pogut incórrer.

Ambdues parts poden resoldre anticipadament i unilateralment el contracte, sense que hi hagi una causa justa, indemnitzant a l’altra part pels danys i perjudicis ocasionats per la resolució.

7. Dret de desistiment

D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, el client tindrà dret a desistir del contracte de prestació de serveis en un termini de 14 dies naturals des de la seva celebració, sense indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost.

Aquest dret es pot exercir mitjançant notificació a través del correu electrònic info@busquetsconsultors.com, assenyalant inequívocament que és la seva intenció desistir del contracte formalitzat.

De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no serà aplicable a aquells contractes de prestació de serveis l’execució dels quals hagi començat, amb l’acord del consumidor i usuari, abans de finalitzar el termini de 14 dies naturals. Tampoc serà aplicable el dret de desistiment als subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

8. Reemborsament del pagament 

L’Entitat reemborsarà a l’usuari l’import abonat utilitzant el mateix mètode de pagament que aquest va fer servir per realitzar la transacció inicial, és a dir, la transferència bancària. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’usuari.

9. Confidencialitat

Sense perjudici de qualsevol altres acords subscrits a aquest efecte, la informació i/o documentació facilitada per les parts contractants o aquella a què tinguin accés en virtut de la prestació del servei de consultoria, amb independència del suport en què constin, ja sigui de caràcter tècnic, econòmic, comercial, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, són estrictament confidencials i han de ser tractades i utilitzades d’acord amb aquesta confidencialitat i als únics efectes de prestació dels serveis.

Ambdues parts es comprometen i obliguen, recíprocament una davant de l’altra, a mantenir en secret i no revelar a tercers qualsevol informació confidencial que li sigui facilitada o a la qual se li doni accés a una de les parts per l’altra part i adoptarà les mesures necessàries de caràcter tècnic i organitzatiu per assegurar que tercers no autoritzats tinguin accés a aquesta informació confidencial i que aquesta no sigui divulgada.

L’Entitat es compromet a aplicar procediments, polítiques i normes internes en matèria de secrets d’empresa, confidencialitat, seguretat, ciberseguretat, protecció de dades i altres normatives associades.

10. Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola.

L’Entitat i l’Usuari faran tots els esforços raonables per resoldre de manera amistosa qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de les presents Condicions Generals de Contractació. A aquests efectes les reclamacions podran presentar-se per telèfon, per correu electrònic o bé al Canal: www.corporate-ethicline.com/busquets-consultors.

En cas que les parts no puguin resoldre alguna controvèrsia, són competents per resoldre-les els Jutges o Tribunals que correspongui segons la normativa vigent.

Addicionalment, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us informem que podeu accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea al següent enllaç: www.ec.europa.eu/consumers/odr